Личный кабинет

Имя

Пароль

Запомнить меня


Забыли пароль?
Зарегестрироваться

Опросы:

Какие просьбы о помощи вызывают у Вас доверие и мотивируют откликнуться?

Сообщение в социальных сетях с просьбой перепоста или лайка
Объявление о сборе средств в печатных СМИ
Объявление о сборе средств по телевиденью или радио
Объявление о сборе средств на форумах
Объявление о сборе денег посредством акций и проектов
Объявление о сборе средств на благотворительных ящиках
Объявление о сборе денег посредством проведения мероприятий


Результаты опроса
Все опросы


 

Наши партнёры


Автор: Юрист
Разместил: Admin2   Дата: 2016-01-29 12:48
Питання стягнення аліментів нами вже розглядалось у нашій попередній статті http://spiritusvitae.org.ua/page.php?id=2452.

У з'вязку з тим, що почастійшили питання про стягнення аліментів з колишніх чоловіків які мешкають за межами України, надаємо інформацію з цього приводу.

Конвенція про правову допомогу і правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справам від 22.01.1993р. набула чинності для: Республіки Бєлорусь, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Вірменії, Молдови, Азербайджану, Російської Федерації, України, Грузії та Туркменістану (тобто країн СНД).
Республіка Польща до Конвенції не приєдналася.
Разом з цим, слід зазначити що 24.05.93р. підписано Договір між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах який набув чинності 14.08.1994р. Судові документи необхідно оформляти відповідно до зазначеного договору. Оформлення цих документів здійснюється заявницею та відповідним судом за місцем проживання заявниці. Перевірка належного оформлення судових документів здійснюється Головним управлінням юстиції та в разі належного їх складення документи направляються до Міністерства юстиції України для подальшого направлення компетентному органу. Та саме Головним управлінням юстиції сповіщається заявницю про прийняте іноземною установою рішення.
А як же з країнами дальнього зарубіжжя: Грецією, Великобританією, Чехією, Угорщиною, Францією, Ізраїлем. Чи існують міжнародні договори чи Конвенції з цими країнами та чи реально нашим громадянам стягнути аліменти з боржників, що мешкають в цих країнах.
Ще донедавна у нас в Україні процедура стягнення аліментів з боржників, що мешкають в цих державах була досить складною та розмитою, однак в 2006 році Україна приєдналася до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, укладеної в Нью-Йорку 1956 року та Міністерством юстиції України в грудні 2006 року затверджено Інструкцію щодо порядку стягнення аліментів за кордоном. Вказана інструкція передбачає спрощену процедуру стягнення аліментів на дитину чи утримання іншого члена родини.
З якими країнами сьогодні укладено Конвенцію з цього питання та яким чином можна оформити документи для отримання аліментів?
Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном підписала 61 держава світу. Так, станом на 1 січня 2007 року Конвенція застосовується у відносинах з Австрією, Алжиром, Аргентиною, Бельгією, Бразилією, Ватиканом, Великобританією, Гаїті, Гватемалою, Грецією, Данією, Естонією, Ізраїлем, Італією, Німеччиною та іншими державами.
Питання про стягнення аліментів порушується фізичною особою на своє утримання або на користь іншої особи, а також юридичної особи, що має право порушувати питання про стягнення аліментів.
Повну інформацію щодо пакету документів для вирішення питання про стягнення аліментів на території іноземної держави, яка є учасницею зазначеної Конвенції та консультації з цього питання заінтересована особа може отримати у Головному управлінні юстиції у Миколаївській області.
Якщо це можливо, коротко зазначте з якими матеріалами потрібно звертатися для вирішення питання про стягнення аліментів?
Звернення про вирішення питання про стягнення аліментів на підставі Конвенції оформлюється позивачем письмово в довільній формі.
Обов'язково, до звернення додається заява про стягнення аліментів на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.
Відповідно до статті 3 Конвенції, заява чи додатки до неї повинні містити таку інформацію та документи:
а) повне ім'я відповідача (боржника), дату народження, громадянство та, наскільки це відомо позивачу, його місця проживання протягом останніх п'яти років, рід занять і місце роботи, фотокартку (за наявності);
б) відомості про фінансові та сімейні обставини відповідача, у тому числі інформацію про належне йому майно;
в) відомості про фінансові та сімейні обставини позивача (заявника), у тому числі довідку про доходи;
г) засвідчену копію документа, що підтверджує ступінь родинних зв'язків між відповідачем та особою, на користь якої вимагаються аліменти (наприклад, свідоцтва про народження, рішення суду про встановлення батьківства тощо);
ґ) фотокартку позивача;
д) будь-яку іншу інформацію, що може сприяти встановленню місцезнаходження відповідача (боржника) чи виконанню клопотання, або яка визначена відповідною Договірною Стороною як необхідна;
е) нотаріально засвідчене доручення, яке уповноважує орган, що приймає, відповідної Договірної Сторони діяти від імені позивача, або інформацію про будь-яку іншу особу, уповноважену діяти від імені позивача.
Якщо заява стосується вирішення питання про зміну розміру аліментів, то надається засвідчена копія судового рішення чи іншого документа, яким установлено розмір аліментів.
Обов'язково, до звернення додаються переклад заяви і документів на офіційну мову Договірної Сторони, на території якої пропонується стягнути аліменти.
Необхідно наголосити - що, вказані матеріали подаються, саме в тих випадках коли відсутнє рішення суду України про стягнення аліментів з відповідача, який проживає за кордоном, або коли згідно із законодавством Договірної Сторони вирішення питання здійснюється за місцем проживання відповідача, або коли потребує вирішення питання про зміну розміру аліментів.
Головне управління юстиції у Миколаївській області перевіряє документи на відповідність міжнародним договорам та конвенціям і спрямовує на виконання до компетентних органів, що є одним з напрямків правового співробітництва з іноземними країнами.
А як бути у випадках, коли є в наявності рішення суду України та його потрібно виконувати за кордоном?
В разі наявності рішення суду України позивачем або уповноваженою особою подається письмово в довільній формі звернення про визнання і виконання рішення суду України про стягнення аліментів на території іншої Договірної Сторони.
До звернення додається клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.
Клопотання повинно містити таку інформацію:
а) повне ім'я відповідача (боржника), дата народження, громадянство та, наскільки це відомо позивачу (стягувачу), його адреси протягом останніх п'яти років, рід занять і місце роботи і, по можливості, фотокартка;
б) наявні відомості про фінансові та сімейні обставини боржника, у тому числі інформація про належне йому майно;
в) будь-яка інша інформація, що може сприяти встановленню місцезнаходження боржника чи виконанню клопотання або яка визначена відповідною Договірною Стороною як необхідна.
Крім того, до клопотання додаються належним чином оформлені судом, що виніс рішення, такі документи:
а) копія судового рішення;
б) довідка про те, що рішення набрало законної сили;
в) довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;
г) довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;
ґ) при необхідності та можливості копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті.
Бажано до звернення додати фотокартку стягувача і переклад клопотання та документів, що до нього додаються, на офіційну мову Договірної Сторони, на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення.
Чи стосується це заробітчан, адже дехто з батьків надовго від'їжджають за межі країни і не поспішають повертатися до дому?
Звичайно стосується. Відповідно до умов Конвенції питання про сплату аліментів може порушуватись відносно громадян іноземних держав - учасниць, а також відносно осіб, які проживають або тривалий час перебувають (в основному саме на заробітках) на території країн - учасниць Конвенції.
Держави що підписали цю Конвенції надають одна одній допомогу у розшуку відповідача у справах про стягнення аліментів, коли є підстава вважати, що відповідач знаходиться на території іноземної держави.
Чи вчасно, без затримок діти отримуватимуть кошти?
Порядок стягнення аліментів визначається законодавством держави, на території якої проводиться таке стягнення. Однак зазвичай стягнення аліментів проводиться без затримок.
Очевидно, й розміри аліментів в кожній країні свої і валюта стягнення теж?
Так, встановлення розміру аліментів вирішується законодавством тієї країни, де будуть стягуватися аліменти. Валюта, в якій проводиться стягнення, також встановлюється внутрішнім законодавством країни, де будуть проводитись стягнення. Однак останнім часом в більшості країн світу аліменти стягуються в Євро.
Рішення судів України про стягнення аліментів виносяться у відповідності до положень Сімейного кодекс України, що передбачає два способи визначення розміру аліментів: у частині від заробітку (доходу) матері, батька дитини та у твердій грошовій сумі.
При цьому суттєво змінилося правове регулювання аліментних відносин щодо визначенням їх розміру. Так, у Сімейному Кодексі немає традиційної для сімейного права фіксації аліментних часток (1/4, 1/2 від заробітної плати або доходу залежно від кількості дітей, на котрих сплачуються аліменти), які були закріплені в раніше чинному законодавстві.
На сьогоднішній день визначення розміру аліментів відбувається в пайовому співвідношенні до заробітку (доходу) батьків, проте сам розмір такої частки законом не встановлюється. Суд самостійно встановлює в кожній конкретній судовій справі той чи інший розмір аліментів на дитину, при цьому враховуються стан здоров'я і матеріальне становище дитини, стан здоров'я і матеріальне становище платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей та інші обставини, що мають істотне значення.
Разом з цим, при визначенні розміру аліментів у частці від заробітку матері, батька дитини розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Другим способом визначення розміру аліментів на дитину є встановлення розміру аліментів у твердій грошовій сумі за наявності певних обставин, а саме:
- якщо платник має нерегулярний дохід;
- якщо платник частину доходу одержує в натурі.
Перелік випадків стягнення аліментів у твердій грошовій сумі не є вичерпним, бо є випадки, коли з кожним з батьків залишаються неповнолітні діти. У такому разі аліменти стягуються з одного батька на користь іншого, менш забезпеченого, залежно від матеріального й сімейного становища батьків.
Найчастіше саме коли боржники проживають в країнах дальнього зарубіжжя компетентним установам іноземних держав зручніше стягувати аліменти у твердих грошових сумах.
Мова йде насамперед про ті держави, де судова система значно відрізняється від нашої і поняття присудження аліментів в частці від доходу в ній відсутнє (Німеччина, Італія, Туреччина та ін.). У такому випадку слід зазначати тверду грошову суму, інакше рішення проблематично або навіть не можливо буде виконати за кордоном.
Якщо один з батьків виїжджає на постійне місце проживання в державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, чи звільняється він від обов'язку утримувати дитину?
З метою запобігання ухилення батьків від утримання дітей, особа, котра виїжджає на постійне місце проживання за кордон, разом із заявою про видання паспорта громадянина України для виїзду за кордон або оформлення відповідної сторінки в паспорті подає в паспортну службу органу внутрішніх справ за місцем постійного проживання в разі наявності дитини (дітей), яка залишається в Україні, договір про виплату аліментів, або нотаріально засвідчену заяву про відсутність в одержувача аліментів вимог про стягнення аліментних платежів, або нотаріально завірену копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження (якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду).
Договір про виплату аліментів укладається між особою, що виїжджає за кордон та з тим з батьків, з ким залишається дитина (діти), або її опікуном, піклувальником, або ж шляхом укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з переданням права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку і т.ін.). Такий договір підлягає посвідченню в нотаріальному порядку. У разі не укладення такого договору в добровільному порядку аліменти призначаються за рішенням суду.
Отже, на сьогоднішній день міжнародні договори, учасницею яких є Україна, дозволяють вирішувати питання, пов'язані з батьківською відповідальністю щодо утримання дітей, незалежно від громадянства і місця проживання батьків і дітей.

Комментарии:   Рейтинг: