Личный кабинет

Имя

Пароль

Запомнить меня


Забыли пароль?
Зарегестрироваться

Опросы:

Какие просьбы о помощи вызывают у Вас доверие и мотивируют откликнуться?

Сообщение в социальных сетях с просьбой перепоста или лайка
Объявление о сборе средств в печатных СМИ
Объявление о сборе средств по телевиденью или радио
Объявление о сборе средств на форумах
Объявление о сборе денег посредством акций и проектов
Объявление о сборе средств на благотворительных ящиках
Объявление о сборе денег посредством проведения мероприятий


Результаты опроса
Все опросы


 

Наши партнёры


Автор: Юрист
Разместил: Admin2   Дата: 2017-04-13 14:41
Відповідно до статті 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Право на звернення розкривається в Законі «Про звернення громадян», відповідно якого громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
Тобто правом на звернення може скористатись будь-яка особа, (іноземний громадянин, особа без громадянства) яка на законних підставах знаходиться на території України.

Законом «Про звернення громадян» зазначено, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Але що робити якщо у встановлений законом строк Ви не отримали відповіді на ваше звернення?
В залежності який ви бажаєте кінцевий результат, зобов’язати надати відповідь можна в судовому порядку, законодавством передбачена і адміністративна відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення, незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України "Про звернення громадян" -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин.

Згідно КУпАП, право складати протоколи про адміністративне правопорушення покладено на уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Розгляд питання про притягнення до відповідальності за такі правопорушення покладено на місцеві суди загальної юрисдикції. (міськи, районні, міжрайонні).

Отже, для того щоб особу яка зобов’язана була надати відповідь на Ваше звернення притягнули до адміністративної відповідальності необхідно подати відповідну заяву до Секретаря Уповноваженого ВРУ з прав людини разом із доказами направлення та отримання вашого звернення на адресу особи яку просите притягнути до відповідальності.

ВАЖЛИВО: до адміністративної відповідальності може бути притягнена лише фізична особа, на яку покладено обов'язок надання відповіді на звернення (керівник, посадова особа відділу інформації та зв’язків тощо.)
Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті.

Щодо зобов’язання надати відповідь на ваше звернення, здійснюється в судовому порядку, в залежності хто є відповідачем у цій справі. У разі якщо відповідачем у справи є суб’єкт владних повноважень, то справи розглядаються в порядку адміністративного судочинства, і така позовна заява повинна бути подана протягом 6 місяців, який відлічується після закінчення строків ненадання відповіді на ваше звернення.

Власний приклад відновлення порушеного права в судовому порядку
http://reyestr.court.gov.ua/Review/64558689

справа № 810/4085/16 - позовна заява задоволена в повному обсязі.

Комментарии:   Рейтинг: