Личный кабинет

Имя

Пароль

Запомнить меня


Забыли пароль?
Зарегестрироваться

Опросы:

Какие просьбы о помощи вызывают у Вас доверие и мотивируют откликнуться?

Сообщение в социальных сетях с просьбой перепоста или лайка
Объявление о сборе средств в печатных СМИ
Объявление о сборе средств по телевиденью или радио
Объявление о сборе средств на форумах
Объявление о сборе денег посредством акций и проектов
Объявление о сборе средств на благотворительных ящиках
Объявление о сборе денег посредством проведения мероприятий


Результаты опроса
Все опросы


 

Наши партнёры


Автор: юрист
Разместил: Kerus   Дата: 2012-10-22 13:32
Показаннями для встановлення інвалідності у дітей є патологічні стани, які виникають при вроджених, спадкових, здобутих захворюваннях та після травм.

Перелік медичних показань, що дають право про одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 N 454/471/516, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.12.2001 за N 1073/6264.

Установлення у дитини медичних показань для визнання її інвалідом віком до 18 років здійснюється лікарсько-консультативними комісіями (далі — ЛКК) дитячих обласних, багатопрофільних міських лікарень, спеціалізованих лікарень, диспансерів, де діти перебувають на диспансерному обліку та спеціалізованому лікуванні, Української дитячої спеціалізованої лікарні “ОХМАТДИТ”, Українського центру медичної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, клінік науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України після стаціонарного або амбулаторного обстеження.

При обстеженні в указаних закладах наявність у дитини медичних показань для визнання її інвалідом віком до 18 років обґрунтовується лікуючим лікарем у первинній медичній документації: медичній карті стаціонарного хворого (ф.003/о) або історії розвитку дитини (ф.112/о) за підписами лікуючого лікаря, завідувача відділення (поліклініки) та заступника головного лікаря з медичної частини із зазначеним згідно з Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10) діагнозом та кодом.

Аналогічний запис заноситься до виписки з медичної карти стаціонарного хворого (ф.027/о) або консультативного висновку спеціаліста (ф.028/о) за підписами лікуючого лікаря, завідувача відділення (поліклініки), заступника головного лікаря з медичної частини, засвідченими печаткою лікувально-профілактичного закладу.

Виписка з медичної карти стаціонарного хворого (ф.027/о) або консультативний висновок спеціаліста (ф.028/о) видаються на руки батькам дитини, усиновителям, опікуну або піклувальнику.

Визнання дитини віком до 18 років інвалідом та оформлення медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років здійснюється лікарсько-консультативною комісією дитячого лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання дитини після особистого огляду її та за наявності виписки з медичної карти стаціонарного хворого (ф.027/о) або консультативного висновку спеціаліста (ф.028/о), виданих після стаціонарного або амбулаторного обстеження дитини в дитячій обласній, багатопрофільній міській лікарнях, спеціалізованих лікарнях, диспансерах, де діти перебувають на диспансерному обліку та спеціалізованому лікуванні, Українській дитячій спеціалізованій лікарні “ОХМАТДИТ”, Українському центрі медичної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи або клініках науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров’я, Академії медичних наук України та оформлених у зазначеному порядку.

Письмове обґрунтування визнання дитини інвалідом віком до 18 років фіксується в історії розвитку дитини (ф.112/о) за підписами голови та членів лікарсько-консультативної комісії. Діагноз, згідно з яким дитину визнано інвалідом, виноситься на листок для запису остаточних (уточнених) діагнозів історії розвитку дитини (ф.112/о).

Дані про оформлення та видачу медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років заносяться до журналу запису висновків лікарсько-консультативної комісії (ф.035/о). Особа, відповідальна за ведення журналу записів висновків лікарсько-консультативної комісії, призначається наказом по дитячому лікувально-профілактичному закладу.

Якщо за станом здоров’я дитина віком до 18 років не може з’явитися на огляд до лікарсько-консультативної комісії, то цей огляд здійснюється вдома або в стаціонарі, де перебуває на лікуванні дитина.

Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років оформляється за підписами головного лікаря дитячого лікувально-профілактичного закладу, його заступника з медичної частини та лікуючого лікаря, завіряється круглою печаткою і в 3-денний строк направляється в орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника дитини-інваліда віком до 18 років.

Термін дії медичного висновку встановлюється згідно зі строками, передбаченими наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 N 454/471/516, та зазначається в медичному висновку про дитину-інваліда віком до 18 років.

Переогляд дитини-інваліда повинен бути здійснений лікарсько-консультативною комісією дитячого лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання не пізніше 1 (одного) місяця до закінчення дії медичного висновку про дитину-інваліда до 18 років. Дата переогляду зазначається у медичному висновку про дитину-інваліда до 18 років.

Не пізніше 1 (одного) місяця до виповнення 18 років діти-інваліди направляються на переогляд до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

При необхідності тривалого (понад 3 місяці) стаціонарного лікування дитини в лікувально-профілактичних закладах поза межами району постійного проживання та несприятливому прогнозі щодо відновлення або поліпшення порушених функцій органів і систем організму медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років оформляється лікарсько-консультативною комісією дитячого лікувально-профілактичного закладу за місцем постійного проживання (спостереження) дитини за наявності оформленої у вказаному порядку виписки з медичної карти стаціонарного хворого (ф.003/о), засвідченої підписом головного лікаря та круглою печаткою дитячої обласної, багатопрофільної міської лікарень, спеціалізованих лікарень, диспансерів, де діти перебувають на диспансерному обліку та спеціалізованому лікуванні, Української дитячої спеціалізованої лікарні “ОХМАТДИТ”, Українського центру медичної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, клініки науково-дослідної установи Міністерства охорони здоров’я, Академії медичних наук України, де перебуває на стаціонарному лікуванні дитина.

Відповідальність за стан всієї роботи щодо видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років покладається на керівника дитячого лікувально-профілактичного закладу. Бланки медичних висновків про дітей-інвалідів віком до 18 років зберігаються у відповідальної особи як документи суворої звітності.

Особа, відповідальна за облік, отримання, зберігання та витрачання бланків медичних висновків про дітей-інвалідів віком до 18 років та їх корінців, призначається наказом по дитячому лікувально-профілактичному закладу.

Батьки, усиновителі, опікуни піклувальники дитини-інваліда віком до 18 років у разі відмови у видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років можуть оскаржити факт відмови в органах охорони здоров’я протягом 1 місяця або в судовому порядку.

За порушення порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років винні особи притягуються до відповідальності в установленому порядку.

Комментарии:   Рейтинг: