Личный кабинет

Имя

Пароль

Запомнить меня


Забыли пароль?
Зарегестрироваться

Опросы:

Какую информацию вы хотели бы чаще видеть на нашей страничке?

Новости фонда, новости о мероприятиях
Новости о подопечных фонда
Информацию о нуждах онкобольных и онкоотделений
Истории о победе над тяжелыми заболеваниями
Статьи о наших "выпускниках"
Статьи о диагностике заболеваний
Научные статьи о новых методах лечения заболеваний


Результаты опроса
Все опросы


 

Наши партнёры


Автор: юрист
Разместил: camry   Дата: 2012-12-13 14:55
Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років

Розділ I. Хвороби нервової системи
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|G 09 |1.1 наслідки запальних хвороб |стійкі рухові|
| |центральної нервової системи |порушення (парези|
|G 61 |1.2 запальна поліневропатія |однієї або більше|
| |(залишкові явища) |кінцівок, |
|B 90.0 |1.3 віддалені наслідки |генералізовані |
| |туберкульозу центральної |гіперкінези, |
|B 91 |нервової системи |порушення координації|
|В 94 |1.4 наслідки поліомієліту |тощо), поєднані з|
| |1.5 наслідки інших, і |порушеннями мови,|
|I 69 |неуточнених інфекційних і |зору, слуху,|
|Т 90 - Т 98|паразитарних хвороб |ендокринною |
| |1.6 наслідки |недостатністю, |
| |цереброваскулярних хвороб |розладами функції|
| |1.7 віддалені наслідки травм, |тазових органів або|
| |отруєнь та інших впливів |без них |
| |зовнішніх чинників | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Q 01 |1.8 енцефалоцеле |стійкі рухові|
|Q 02 |1.9 мікроцефалія |порушення (парези|
|Q 04 |1.10 інші вроджені вади |однієї або більше|
| |розвитку головного мозку |кінцівок, |
|Q 05 |1.11 розщілина хребта (Spina |генералізовані |
|Q 06 |bifida) |гіперкінези, |
| |1.12 інші вроджені вади |порушення координації|
|Q 07 |розвитку спинного мозку |тощо), поєднані з|
| |1.13 інші вроджені вади |порушеннями мови,|
|Q 85 |розвитку нервової системи |зору, слуху,|
| |1.14 факоматози |ендокринною |
| | |недостатністю, |
| | |розладами функції|
| | |тазових органів або|
| | |без них |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|G 40 |1.15 епілепсія (Епілептичні |стійкі терапевтично-|
| |синдроми) |резистентні |
| | |епілептичні напади.|
| | |Один та більше|
| | |генералізованих |
| | |судомних і|
| | |парціальних нападів|
| | |на місяць або часті|
| | |(2 - 3 на тиждень)|
| | |абсанси прості,|
| | |складні |
|G 91 |1.16 гідроцефалія |після лікування, у|
| | |тому числі|
| | |хірургічного, при|
| | |наявності стійких|
| | |рухових порушень|
| | |(парези однієї або|
| | |більше кінцівок,|
| | |генералізовані |
| | |гіперкінези, |
| | |порушення координації|
| | |тощо), поєднаних з|
| | |порушеннями мови,|
| | |зору, слуху,|
| | |ендокринною |
| | |недостатністю, |
| | |розладами функції|
| | |тазових органів або|
| | |без них |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|T 90.2 |1.17 віддалені наслідки |дефекти кісток черепа|
| |перелому кісток черепа |травматичного або |
| | |іншого походження |
| | |розміром завбільшки |
| | |3 x 3 см, які |
| | |супроводжуються |
| | |синдромом |
| | |дегерметизації |
| | |внутрішньочерепної |
| | |порожнини |
-------------------------------------------------------------------

2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|G 80 - G 83|2.1 церебральний параліч та |стійкі тяжкі рухові|
| |інші паралітичні синдроми |порушення (парези|
| | |однієї або більше|
| | |кінцівок, |
| | |генералізовані |
| | |гіперкінези, |
| | |порушення координації|
| | |тощо), поєднані з|
| | |порушеннями мови,|
| | |зору, слуху,|
| | |ендокринною |
| | |недостатністю, |
| | |розладами функції|
| | |тазових органів або|
| | |без них |
-------------------------------------------------------------------

3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|G 09 |3.1 наслідки запальних хвороб |стійкі необоротні|
| |центральної нервової системи |рухові порушення|
| | |(парези, паралічі |
|G 61 |3.2 запальна поліневропатія |однієї або більше|
| |(залишкові явища) |кінцівок, |
| | |генералізовані |
| | |гіперкінези, |
|B 90.0 |3.3 віддалені наслідки |порушення координації|
| |туберкульозу центральної |тощо), поєднані з |
| |нервової системи | |
|B 91 |3.4 наслідки поліомієліту |нейротрофічними та |
|В 94 |3.5 наслідки інших, |вираженими |
| |неуточнених інфекційних і |порушеннями опорно-|
| |паразитарних хвороб |рухового апарату, |
|I 69 |3.6 наслідки |а також порушеннями |
| |цереброваскулярних хвороб | |
|Т 90 - Т 98|3.7 віддалені наслідки травм, |мови, зору, слуху,|
| |отруєнь та інших впливів |ендокринною |
| |зовнішніх чинників |недостатністю або без|
| | |них, стійкі органічні|
| | |розлади функції|
| | |тазових органів |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Q 01 |3.8 енцефалоцеле | стійкі необоротні |
| | |рухові |
|Q 02 |3.9 мікроцефалія |порушення (парези, |
| | |паралічі |
|Q 04 |3.10 інші вроджені вади |однієї або більше |
| |розвитку головного мозку |кінцівок, |
| | |генералізовані |
| | |гіперкінези, |
|Q 05 |3.11 розщілина хребта (Spina |порушення координації|
| |bifida) | |
|Q 06 |3.12 інші вроджені вади |тощо), поєднані з |
| |розвитку спинного мозку |нейротрофічними та |
|Q 07 |3.13 інші вроджені вади |вираженими |
| |розвитку нервової системи |порушеннями опорно-|
| | |рухового апарату, а |
|Q 85 |3.14 факоматози |також порушеннями|
| | |мови, зору, слуху,|
| | |ендокринною |
| | |недостатністю або без|
| | |них, |
| | |стійкі органічні|
| | |розлади функції|
| | |тазових органів |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|G 10 - G 13|3.15 системні атрофії, що |стійкі необоротні|
| |уражають переважно центральну |рухові порушення|
| |нервову систему |(спастичні, в'ялі |
|G 20 - G 26|3.16 екстрапірамідні та інші |парези або паралічі|
| |порушення функції руху |однієї або більше|
| | |кінцівок, |
|G 31- G 32 |3.17 інші дегенеративні |генералізовані |
| |хвороби нервової системи |гіперкінези, |
| | |порушення координації|
|G 35 - G 37|3.18 демієлінізуючі хвороби |тощо), поєднані з|
| |центральної нервової системи |порушеннями мови,|
| | |зору, |
|А 81 |3.19 повільні вірусні інфекції |слуху, ендокринною|
| |центральної нервової системи, |недостатністю, |
| |пріонові хвороби |розладами |
|G 60, |3.20 поліневропатії та інші |функції тазових|
|G 62- G 64 |ураження периферичної нервової |органів або без них |
| |системи | |
|G 70 - G 73|3.21 хвороби нервово-м'язового |міастенія - |
| |з'єднання та м'язів |резистентні форми до |
| | |лікування |
-------------------------------------------------------------------

Розділ II. Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин
3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Е 00 |3.1 синдром вродженої йодної |стійке зниження|
|(Е 00.0- |недостатності |функції щитовидної|
|Е00.2) | |залози, що призводить|
| | |до значної затримки|
| | |фізичного, розумового|
| | |та статевого розвитку|
| | |дитини і потребує|
| | |постійної замісної|
| | |терапії тиреоїдними|
| | |гормонами |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Е 03 |3.2 інші форми гіпотиреозу |у випадках|
| | |необоротнього |
| | |стійкого зниження|
| | |функції щитоподібної|
| | |залози, що|
| | |супроводжується |
| | |тяжким клінічним|
| | |перебігом і потребує|
| | |постійної замісної|
| | |терапії тиреоїдними|
| | |гормонами |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Е 10 |3.3 інсулінозалежний цукровий |необоротнє стійке|
| |діабет |порушення функції|
| |(1 тип) |підшлункової залози,|
| | |що проявляється|
| | |клінічною та|
| | |лабораторною картиною|
| | |абсолютної |
| | |інсулінової |
| | |недостатності та|
| | |потребує постійної|
| | |замісної терапії|
| | |препаратами інсуліну |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Е 20 |3.4 гіпопаратиреоз |у випадках стійкого|
| | |зниження функції|
| | |паращитоподібних |
| | |залоз (природжене чи|
| | |набуте), що|
| | |супроводжується |
| | |тяжкою картиною|
| | |гіпокальціємії і|
| | |потребує постійного|
| | |введення препаратів|
| | |кальцію та|
| | |метаболітів вітаміну|
| | |D |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Е 21 |гіперпаратиреоз та інші |у разі стійкого|
| |порушення паращитоподібної |порушення функції |
| |залози | |
|Е 21.0 |3.5 первинний гіперпаратиреоз |паращитоподібних |
| | |залоз, що |
|Е 21.1 |3.6 вторинний гіперпаратиреоз |супроводжується |
|Е 21.2 |3.7 інші форми |симптомами |
| |гіперпаратиреозу |гіперкальціємії |
|Е 21.3 |3.8 гіперпаратиреоз |тяжкого ступеню|
| |неуточнений |важкості і потребує|
| | |хірургічного |
| | |втручання, |
| | |постійного |
| | |призначення |
| | |гіпокальціємічних |
| | |засобів |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Е 22 |гіперфункція гіпофіза |стійке повне або|
| | |часткове |
|Е 22.0 |3.9 акромегалія та |ураження гіпофіза у|
| |гіпофізарний гігантизм |вигляді його|
| | |гіперфункції, |
| | |потребує хірургічного|
| | |втручання, променевої|
| | |та постійної замісної|
| | |терапії |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Е 23 |гіпофункція та інші порушення |стійке повне або|
| |гіпофіза |часткове |
|Е 23.0 |3.10 гіпопітуїтаризм |ураження гіпофіза у|
| | |вигляді |
|Е 23.1 |3.11 гіпопітуїтаризм |повної чи ізольованої|
| |медикаментозний | |
|Е 23.2 |3.12 діабет нецукровий |недостатності |
| | |гіпофізарних |
| | |гормонів, що потребує|
| | |постійної замісної|
| | |терапії |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Е.24 |синдром Іценко-Кушинга |стан, що|
| | |характеризується |
|Е.24.0 |3.13 хвороба Іценко-Кушинга |стійкою картиною|
| |гіпофізарного походження |гіперадренокортицизму|
| | |потребує хірургічного|
|Е.24.1 |3.14 синдром Нельсона |лікування та|
|Е 24.2 |3.15 синдром Іценко-Кушинга |постійної замісної|
| |медикаментозний |терапії |
| | | |
|Е 24.3 |3.16 ектопічний АКТГ синдром | |
|Е 24.9 |3.17 синдром Іценко-Кушинга | |
| |неуточнений | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Е 25 |адреногенітальні порушення |вроджене необоротнє |
|(Е 25.0) |3.18 вроджені адреногенітальні |порушення функції|
| |порушення, пов'язані з |кори надниркових|
| |ферментною недостатністю |залоз, що|
| | |проявляється |
| | |симптомами |
| | |кортиконедостатності,|
| | |порушеннями статевого|
| | |розвитку та потребує|
| | |постійної замісної|
| | |терапії гормонами|
| | |кори надниркових|
| | |залоз |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Е 27.1 |3.19 первинна |стійке зниження|
| |адренокортикальна |функції кори|
| |недостатність |надниркоивх залоз|
| | |речовини наднирників,|
| | |що супроводжується|
| | |клінічними та|
| | |лабораторними |
| | |симптомами |
| | |наднирникової |
| | |недостатності і|
| | |потребує постійної|
| | |замісної терапії|
| | |глюко- і|
| | |мінералокортикоїдами |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Q 96 |3.20 синдром Тернера |необоротнє стійке|
| |(синдром Шерешевського- |генетично обумовлене|
| |Тернера). |ураження гонад, що|
| | |характеризується |
| | |виразним статевим|
| | |інфантилізмом, |
| | |низькорослістю та|
| | |вадами розвитку|
| | |внутрішніх органів |
-------------------------------------------------------------------

Розділ III. Хвороба, що зумовлена вірусом імунодефіциту людини. Безсимптомне вірусоносійство ВІЛ
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Z - 21 |1.1 безсимптомне |ВІЛ позитивний |
| |вірусоносійство ВІЛ | |
-------------------------------------------------------------------

3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|В 20-24 |3.1 хвороба, що зумовлена ВІЛ |розгорнута клінічна |
| | |картина СНІДу, яка |
| | |супроводжується |
| | |інфекційними, |
| | |паразитарними, |
| | |уточненими і |
| | |неуточненими |
| | |хворобами, |
| | |злоякісними пухлинами|
-------------------------------------------------------------------

Розділ IV. Хвороби органів травлення
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|К 90.0 |1.1 целіакія |синдром мальабсорбції|
| | |з відставаннями у|
| | |фізичному розвитку та|
| | |анемією I - II|
| | |ступенів |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|К 50 |1.2 хвороба Крона (легка |помірно виражений|
| |форма) |абдомінальний та|
| | |диспептичний |
| | |синдроми, анемія і|
| | |ступеня, відсутність|
| | |ускладнень |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|К 51 |1.3 виразковий коліт (легка |абдомінальний синдром|
| |форма) |з незначними|
| | |ректальними |
| | |кровотечами та|
| | |анемією I - II|
| | |ступенів або|
| | |системними |
| | |ускладненнями |
-------------------------------------------------------------------

2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|В 18 |2.1 хронічний вірусний гепатит |прогредієнтний |
| | |перебіг з порушеннями|
| | |функцій печінки,|
| | |синдромом холестазу|
| | |або набряково-|
| | |асцитичним, |
| | |геморагічним або|
| | |кардіальним |
| | |синдромами |
-------------------------------------------------------------------

3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|К 50 |3.1 хвороба Крона |виражений больовий,|
| |(важка та середньоважка форми) |діарейний синдроми,|
| | |лихоманка. |
| | |Кишкові та|
| | |позакишкові |
| | |ускладнення: афтозні|
| | |виразки, узлова|
| | |еритема, ураження|
| | |очей, артрити,|
| | |гангренозна |
| | |піодермія, спондиліт,|
| | |сакроілеїт, ураження|
| | |печінки та нирок,|
| | |остеомаляція, |
| | |дистрофія, |
| | |амілоїдоз. |
| | |Анемія II - III|
| | |ступенів |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|К 51 |3.2 виразковий коліт |випорожнення з|
| |(важка та середньоважка форми) |кров'ю, больовий,|
| | |абдомінальний |
| | |синдроми, лихоманка,|
| | |дистрофія, анемія I-|
| | |II ст. |
| | |Наявність кишкових|
| | |або системних|
| | |ускладнень з|
| | |порушеннями функцій |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|К 74 |фіброз та цироз печінки |диспептичний, |
|К 74.3 |3.3 первинний біліарний цироз |гепатоліенальний, |
|К 74.4 |3.4 вторинний біліарний цироз |набряково-асцетичний |
| |гемохроматоз |або геморагічний|
| |хвороба Вільсона |синдроми, синдром|
| | |холестазу, варікозне|
| | |розширення вен|
| | |стравоходу або|
| | |шлунку, |
| | |гіперспленізм, |
| | |енцефалопатія |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|К 72 |3.5 печінкова недостатність, |порушення функції|
| |не класифікована в інших |печінки, синдроми|
| |рубриках |холестазу або|
| |(унаслідок цирозу печінки) |геморагічний, |
-------------------------------------------------------------------

Розділ V. Хвороби сечостатевої системи
1. Захворювання та патологічні стани, що дають право на
одержання державної соціальної допомоги строком на 2 роки
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|N00 |1.1 гострий нефритичний |тривалий перебіг або|
| |синдром |стійкий сечовий|
|N06 |- гломерулонефрит |синдром та|
| |1.2 ізольована протеїнурія з |гіпертензія |
| |уточненим морфологічним | |
| |ураженням | |
| |- протеїнурія ізольована | |
| |(ізольований сечовий синдром) | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|N10 |1.3 гострий |стійкий сечовий |
| |тубулоінтерстиціальний нефрит |синдром або зниження|
| | |парціальних функцій |
| | |нирок |
-------------------------------------------------------------------

2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|N04 |2.1 нефротичний синдром |рецидивний перебіг |
| |(гострого та хронічного |або гормоночутливий, |
| |гломерулонефриту або змішана |торпідний перебіг, |
| |форма) |або |
| | |гормонорезистентний з|
| | |(або без) порушенням |
| | |функції нирок та |
| | |ураженням інших |
| | |органів та систем |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|N02 |2.2 рецидивна та стійка |стійкий сечовий |
| |гематурія |синдром |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|N03 |2.3 хронічний нефритичний |або прояви |
| |синдром |гемоглобінурії з |
| |(хронічний гломерулонефрит, |(або без) зниженням |
| |гематурична форма) |функції нирок |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|N01 |2.4 швидко прогресуючий |торпідний перебіг,|
| |нефритичний синдром (швидко |гормонорезистентний з|
| |прогресуючий або |сечовим синдромом та|
| |підгострозлоякісний |порушенням функції|
| |гломерулонефрит) |нирок або ураженням|
| | |інших органів |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|N17 |2.5 гостра ниркова |сечовий синдром,|
| |недостатність |гіпо- |
|N14 |2.6 тубулоінтерстиціальні та |або гіпертензія з|
| |тубулярні ураження, спричинені |(або без) порушенням|
| |лікарськими засобами і важкими |парціальних та|
| |металами |тотальних функцій|
| | |нирок |
|R 39.2 |2.7 екстраренальна уремія | |
|D 59.3 |2.8 гемолітично-уремічний | |
| |синдром | |
|K76.7 |2.9 гепаторенальний синдром | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|N08 * |2.10 гломерулярні ураження при |торпідний перебіг із|
| |хворобах, класифікованих в |сечовим синдромом з|
| |інших рубриках |(або без)|
| | |гіпертензією, з|
| | |поліорганним |
|N16 * |2.11 ниркові |ураженням, з (або|
| |тубулоінтерстиціальні ураження |без) порушенням|
| |при хворобах, класифікованих в |функції нирок |
| |інших рубриках | |
|М08 |2.12 ювенільний артрит | |
|М30-М36 |2.13 системні хвороби | |
| |сполучної тканини | |
|D69 |2.14 пурпура та інші | |
| |геморагічні стани | |
-------------------------------------------------------------------

3. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком до 16 років
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|N18 |3.1 хронічна ниркова |стійке порушення|
| |недостатність |функції |
|N19 |3.2 неуточнена ниркова |нирок |
| |недостатність | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|N07 |3.3 спадкова нефропатія |з парціальним|
| |(фосфат-діабет, синдром де Тоні|порушенням функції|
| |-Дебре-Фанконі, нирковий |нирок |
| |тубулярний ацидоз, нефронофтіз | |
| |Фанконі, нецукровий діабет) | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|N11 |3.4. хронічний |єдиної нирки з|
| |тубулоінтерстиціальний нефрит |порушенням або без|
| | |порушення функції|
| | |нирки |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Q 62 |3.5 вроджені порушення |необоротні |
| |прохідності ниркової миски |прогресуючі ураження|
| |(гідронефроз) та вроджені |одночасно обох нирок|
| |аномалії сечоводу (мегауретер, |або ураження единої|
| |міхурово-сечовідний рефлюкс) |нирки при відсутності|
| | |другої нирки, що|
| | |виявляються |
| | |зморщенням нирок та|
| | |хронічною нирковою|
| | |недостатністю |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Q 64 |3.6 інші вроджені вади |стійке повне або|
| |розвитку сечової системи |часткове нетримання|
| |(екстрофія сечового міхура) |сечі, сечові нориці,|
| | |що не піддаються|
| | |лікуванню, |
| | |необхідність |
| | |постійної |
| | |катетеризації |
| | |оперативно |
| | |сформованого сечового|
| | |резервуара з відрізка|
| | |кишечнику |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|Q87.8 |3.7 інші уточнені синдроми |стійка або рецидивна |
| |вроджених вад, не |гематурія |
| |класифіковані в інших рубриках |з (або без) |
| |(синдром Альпорта) |туговухістю |
| | |та з (або без)|
| | |порушенням функції|
| | |нирок |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|N31 |3.8 нервово-м'язова дисфункція |гіперрефлекторний |
| |сечового міхура, не |(спастичний) або|
| |класифікована в інших рубриках |гіпорефлекторний |
| | |стани (гіпотонічний|
| | |стан стінки сечового|
| | |міхура зі стійкими|
| | |проявами нетримання|
| | |сечі: енурез,|
| | |імперативне |
| | |нетримання сечі,|
| | |затримка сечі) |
-------------------------------------------------------------------

Розділ VI. Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини
2. Захворювання та патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги строком на 5 років
-------------------------------------------------------------------
|Код згідно | | |
| з | Назва захворювань та | Характеристика |
|міжнародною| патологічних станів | клінічного перебігу |
|статистич- | | захворювання та |
| ною | |функціонального стану|
|класифіка- | | органів і систем |
|цією хвороб| | |
| МКХ-10 | | |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|М00-М03 |2.1 інфекційні артропатії |стійкі значні|
| | |порушення функцій|
| | |опорно-рухового |
| | |апарату |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|М05-М14 |2.2 запальні поліартропатії |стійкі значні|
| | |порушення функцій|
| | |опорно-рухового |
| | |апарату |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|М15-М19 |2.3 артрози |стійкі значні|
| | |порушення функцій|
| | |опорно-рухового |
| | |апарату |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|М20-М25 |2.4 інші ураження суглобів |стійкі значні|
| | |порушення функцій|
| | |опорно-рухового |
| | |апарату |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|М40-М54 |2.5 дорсопатії |деформації хребта III|
| | |IV ст. та грудної|
| | |клітки, які різко|
| | |порушують функцію|
| | |опорно-рухового |
| | |апарату або (і)|
| | |органів дихання, або|
| | |(і) кровообігу |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|М61 |2.6 кальцифікація та |порушення стану|
| |осифікація м'яза |м'язів, які|
| | |призводять до різкого|
| | |погіршення |
| | |можливостей |
| | |обслуговування і|
| | |пересування |
|-----------+-------------------------------+---------------------|
|М80.2- |2.7 остеопороз із |стійкі значні|
|

Комментарии:   Рейтинг: